حتم دارم جمعه می آيی
ساعت ٧:۱٦ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۳/۱/۳۱ 
 

با نگاهت ماه بی فرجام بالا می رود

حضرت خورشيد سمت صبح فردا می رود

 

هر سحر از شوق ديدار تو ماهيگير عمر

تور بر دوش سخاوت رو به دريا می رود

 

خنده چشم تو را ديده ست بی شک نوبهار

کين چنين در کوچه ها مست و شکوفا می رود

 

دوش ديدم ماه را سرمست از فيض حضور

در سماعی عاشقانه رو به صحرا می رود

 

فر ق چندانی ندارد در زمين يا آسمان

هرکجا باشی دلم يکباره آنجا می رود

 

حتم دارم جمعه می آيی به همراه بهار....


کلمات کلیدی:
 
عيد نوروز
ساعت ٥:٠٢ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۳/۱/۱۸ 

باد نوروز وزيـــده است به كوه و صحرا      جامه عيـــد بپـــوشنـــد، چه شاه و چه گدا

بلبل باغ جنان را نبـــود راه به دوست       نازم آن مطـــرب مجلـــس كـــه بود قبله نما

صوفى و عارف ازين باديه دور افتـادند       جــام مى گير ز مطــرب، كه رَوى سوى صفا

همه در عيد به صحرا و گلستان بروند       من ســرمست، ز ميخـــانه كنـــم رو به خدا

عيد نوروز مبارك به غنــــى و درويش       يــــــار دلـــــدار، ز بتخـــانــــه درى را بـــگشا

گر مرا ره به در پير خــــــرابات دهى          بــه سر  و جان به سويش راه نوردم نه به پا

سالها در صف اربــــــاب عمائم بودم          تـــا بـــه دلـــدار رسيدم نـــكنم بـــــاز خــطا


کلمات کلیدی:
 
 
ساعت ٤:٠٤ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۳/۱/۱۸ 

و بدان که ملکوت آسمان ها در کلمه نيست

بلکه در محبت

در کتاب نيست بلکه در دلها

در طومار نيست بلکه در ناله مرغان

بنگر که کلام را بر آن لوح نويسی که جاودانه است

چه اگر بر سنگ خاره هم نويسی ضايع شود

بلکه بر الواح دل که نه از سنگ است

بلکه بر مرکب روح که بی رنگ است

رساله پولوس رسول به کاتبان
ترجمه آل احمدکلمات کلیدی:
 
 
ساعت ۳:٤٤ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۳/۱/۱٦ 


کلمات کلیدی:
 
 
ساعت ٥:۳٦ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۳/۱/۱٤ 

بهاران،از كجاست كه روح روييدن و سبز شدن ناگاه در تن خاك مرده پيدا می‌آيد؟

و از كجاست كه روح شكفتن وناگاه از تن چوب خشك چندين برگ‌های سبز و شكوفه‌های سفيد و زرد و سرخ بر می‌آورد.

بهاران راز رستاخيز پس از مرگ و قبرستان مزارعی هستند كه در آنها بذر مردگان افشانده‌اند و جسم تا نميرد كجا رستاخيز پذيرد ؟

با بهاران روزی نو ميرسد و ما همچنان چشم براه روزگاری نو.

اكنون كه جهان و جهانيان مرده‌اند، آيا وقت آن نرسيده است كه مسيحای موعود سر رسد؟

و يحی الارض بعد موتها


کلمات کلیدی: