جندتا سخن حکيمانه از رفقا
ساعت ۳:٠٦ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٤/٢/٢۳ 

خنده فروغي از اشعه جان بخش اسماني است..................ولتر

شخص عاقل و هشيار از تجربيات ديگران استفاده مي كند ولي مردم مغرور مي خواهند همه چيز را خودشان تجربه كنند.......................لرد آويبوري

سياستمدار كسي است كه حوادث فردا.يك ماه بعد و يك سال بعد را پيش بيني كند و بعدا بتواند دلايلي بياورد كه چرا آن حوادث اتفاق نيفتاده..................چرچيل

براي دشمنانت.كوره را آنقدر داغ مكن كه حرارتش خودت را هم بسوزاند.......................شكسپير

جنگ پدر.مرگ است با اين همه ديدين مرگ بهتر از ديدن جنگ است......................ارنست همينگوي

ديگران را همان طور كه هستند بپذير......................ديل كارنيگي

زندگي بدون آزادي مثل جسم بدون روح وآزادي بدون فكر و انديشه مانند روحي نا سالم و مشوش است...........................جبران خليل جبران

كسي كه تملق گفتن بلد است تهمت زدن هم براي او اسان است..............ناپلئون بناپارت

بد بختي دنيا اين است كه اشخاص نادان و كم هوش اعتماد عجيبي به خود دارندو اشخاص دانا و باهوش در شك و ترديد به سر مي برند...............................بر تراند راسل


کلمات کلیدی:
 
خطوط موازی
ساعت ۳:٢۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/٢/۳ 

پسركي دو خط موازي بر روي تخته سياهي كشيد
خط اول به دومي گفت:ما مي توانيم زندگي خوبي با هم داشته باشيم
دومي قلبش لرزيد تپيد و گفت:بهترين زندگي؟
در همان زمان معلم فرياد زد: دو خط موازي به هم نمي رسند
و بچه ها تكرار كردند :دو خط موازي به هم نمي رسند مگر اينكه يكدوم براي رسيدن به ديگري خود را بشكند
چرا اوني خودشو مي شكنه ما نباشيم و منتظر نباشيم اون يكي خودشو بشكنه؟؟؟؟؟


کلمات کلیدی:
 
شوخی با اصطلاحات دنيای جديد...
ساعت ۳:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/٢/۳ 


سوسياليسم: دو گاو داريد. يكي را نگه مي‌داريد. ديگري را به همسايه خود مي‌دهيد.
كمونيسم: دو گاو داريد. دولت هر دوي آنها را مي‌گيرد تا شما و همسايه‌تان را در شيرش شريك كند.
فاشيسم: دو گاو داريد. شير را به دولت مي‌دهيد. دولت آن را به شما مي‌فروشد.
كاپيتاليسم: دو گاو داريد. هر دوي آنها را مي‌دوشيد. شيرها را بر زمين مي‌ريزيد تا قيمتها همچنان بالا بماند.
نازيسم: دو گاو داريد. دولت به سوي شما تيراندازي مي‌كند و هر دو گاو را مي‌گيرد.
آنارشيسم: دو گاو داريد. گاوها شما را مي‌كشند و همديگر را مي‌دوشند.
ساديسم: دوگاو داريد. به هر دوي آنها تيراندازي مي‌كنيد و خودتان را در ميان ظرف شيرها مي‌اندازيد.
آپارتايد: دو گاو داريد. شير گاو سياه را به گاو سفيد مي‌دهيد ولي گاو سفيد را نمي‌دوشيد.
دولت مرفه: دو گاو داريد. آنها را مي‌دوشيد و بعد شيرشان را به خودشان مي‌دهيد تا بنوشند.
بوروكراسي: دو گاو داريد. براي تهيه شناسنامه آنها هفده فرم را در سه نسخه پر مي‌كنيد ولي وقت نداريد شير آنها را بدوشيد.
سازمان ملل: دو گاو داريد. فرانسه شما را از دوشيدن آنها وتو مي كند. آمريكا و انگليس گاوها را از شير دادن به شما وتو مي‌كنند. نيوزلند راي ممتنع مي‌دهد.
ايده آليسم: دو گاو داريد. ازدواج مي‌كنيد. همسر شما آنها را مي‌دوشد.
رئاليسم: دو گاو داريد. ازدواج مي كنيد. اما هنوز هم خودتان آنها را مي‌دوشيد.
متحجريسم: دو گاو داريد. زشت است شير گاو ماده را بدوشيد.
فمينيسم: دو گاو داريد. حق نداريد شير گاو ماده را بدوشيد.
پلوراليسم: دو گاو نر و ماده داريد. از هر كدام شير بدوشيد فرقي نمي‌كند.
ليبراليسم: دو گاو داريد. آنها را نمي‌دوشيد چون آزاديشان محدود مي‌شود.
دموكراسي مطلق: دو گاو داريد. از همسايه‌ها راي مي‌گيريد كه آنها را بدوشيد يا نه.
سكولاريسم: دو گاو داريد. پس به خدا نيازي نيست
برگرفته شده از وبلاگ:
انجمن حمايت از حيوانات


کلمات کلیدی: