يك توصيه
ساعت ٥:۳٤ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۳/٥/٤ 

نه چون پيروزمندان در طلب دنيا بكوش، نه مانند تسليم شدگان به تقدير تكيه كن. كه به دنبال فضل و احسان خداوند رفتن سنت است و حرص نزدن عفت . نه عفت روزي را باز پس زند و نه حرص آن را بيفزايد، كه روزي قسمت شده و آزمندي گناهكاري است .

امام حسن مجتبي(ع)


کلمات کلیدی: