ساعت ۳:٥٩ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۳/٦/۳ 

هر آينه پيامبرانمان را با حجتهاي روشن و آشكار فرستاديم و با ايشان كتاب و ميزان ؛براي تشخيص حق از باطل ؛فرو فرستاديم  تا مردم به عدالت بر پا خيزند . و آهن را فرو آورديم كه در آن نيرو و سختي بسيار و داراي سودهايي براي مردم است .تا راه مبارزه فكري و نظامي هموار باشد. و تا خدا كسي را كه او و پيامبرانش را به ناديده ياري ميكند باز شناسد كه خداوند نيرومند و تواناي بي همتاست


کلمات کلیدی: