برای زیستن شادمانه خود را باور کن
ساعت ۳:٠۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٤/۱/٩ 

برای زیستن شادمانه

خود را باور کن

اما مست غرور هرگز!

راضی باش

لیکن بدان که همیشه می توانی فراتر روی

عشق را بزرگوارانه بپذیر

و همواره آماده ایثار بیشتر

در پیروزی و کامیابی فروتن باش

و در شكست پر دل

آرامش و امنیت را به دیگران ارزانی دار

تا همان به تو باز گردد

شاد زي!

که تو خود شگفت انگیزی                      لی ویلکینسون


کلمات کلیدی: