خطوط موازی
ساعت ۳:٢۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/٢/۳ 

پسركي دو خط موازي بر روي تخته سياهي كشيد
خط اول به دومي گفت:ما مي توانيم زندگي خوبي با هم داشته باشيم
دومي قلبش لرزيد تپيد و گفت:بهترين زندگي؟
در همان زمان معلم فرياد زد: دو خط موازي به هم نمي رسند
و بچه ها تكرار كردند :دو خط موازي به هم نمي رسند مگر اينكه يكدوم براي رسيدن به ديگري خود را بشكند
چرا اوني خودشو مي شكنه ما نباشيم و منتظر نباشيم اون يكي خودشو بشكنه؟؟؟؟؟


کلمات کلیدی: