يافاطمه الزهراء
ساعت ٢:٤٦ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٤/٤/۱۸ 

                    بر حاشيه برگ شقايق بنويسيد    

                                                                 گل تاب فشار در و ديوار ندارد


کلمات کلیدی: