مراقب باش
ساعت ۳:٠٥ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٥/٢/۳ 

 

مراقب افکارت باش زيرا آنها به گفتار تبديل مي شود.
مراقب گفتارت باش زيرا آنها به رفتار تبديل مي شود.
مراقب رفتارت باش زيرا آنها به کردار تبديل مي شود.
مراقب کردارت باش زيرا آنها به عادات تبديل مي شود.
مراقب عاداتت باش زيرا آنها به شخصيت تبديل مي شود.
مراقب شخصيتت باش زيرا آنها به سرنوشت تبديل مي شود


کلمات کلیدی: