همراه
ساعت ۸:٥٢ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٥/۳/٤ 

 

پشت سرمن قدم برندار، چون ممكن است راه رو خوبي نباشم،
قبل ازمن نيز قدم برندار، ممكن است من پيرو خوبي نباشم ،
همراه من قدم بردار و دوست خوبي براي من باش.


کلمات کلیدی: