عصر خمينی
ساعت ٤:٤٧ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٥/۳/۱٢ 

 

امام خمینی پیامبر تازه ای نبود . اما از یادآوران بود .

از مخاطبان انما انت مذکر که عهد فطری مردمان با خداوند را به آنان یادآوری کرد و بعد از چند قرن که ار هبوط بشر در مصداق جمعی کلی می گذشت.

 چونان اسلاف خویش-از ابراهیم و اسماعیل تا محمد(ص)-دورهای از جاهلیت را شکست و عصر دیگری از دینداری را آغاز کرد.

این عصر تازه را باید عصر امام خمینی نام نهاد.چنان که حق آن بود که اعصار پیشین را نیز به انبیا و اوصیا و یادآوران دیگر انتساب می دادند.

 و مردمان همواره چنین کرده اند

اما تاریخ نویسان نه.


کلمات کلیدی: