چند نکته

خداوند سپهر عشق را به انسان داد تا به وسيله آن بتواند به سوي او پرواز كند...............ميكل آنژ
مهد پرورش خرد عقل نيست بلكه دامان عشق است..............موريس متر لينگ
آن زيبايي نيست كه آفريننده عشق است بلكه اين عشق است كه آفريننده زيباييست..........تولستوي
اميد در زندگاني انسان آن قدر مهم است كه بال براي پرنده..................ويكتور هوگو
مقصر ترين مردم كساني هستند كه روح مايوس دارند.....................ناپلئون بناپارت
آرزو سرابي است كه اگر ناپديد شود همه از تشنگي مي ميرند.................اسكاروايلد
جواني ستاره ايست كه فقط يك بار در آسمان عمر طلوع مي كند..................ژوبر

/ 1 نظر / 6 بازدید
مهسا

مجموعه خوبی را ارائه دادی موفق باشی