حتم دارم جمعه می آيی

 

با نگاهت ماه بی فرجام بالا می رود<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

حضرت خورشيد سمت صبح فردا می رود

 

هر سحر از شوق ديدار تو ماهيگير عمر

تور بر دوش سخاوت رو به دريا می رود

 

خنده چشم تو را ديده ست بی شک نوبهار

کين چنين در کوچه ها مست و شکوفا می رود

 

دوش ديدم ماه را سرمست از فيض حضور

در سماعی عاشقانه رو به صحرا می رود

 

فر ق چندانی ندارد در زمين يا آسمان

هرکجا باشی دلم يکباره آنجا می رود

 

حتم دارم جمعه می آيی به همراه بهار....

/ 0 نظر / 3 بازدید