و بدان که ملکوت آسمان ها در کلمه نيست

بلکه در محبت

در کتاب نيست بلکه در دلها

در طومار نيست بلکه در ناله مرغان

بنگر که کلام را بر آن لوح نويسی که جاودانه است

چه اگر بر سنگ خاره هم نويسی ضايع شود

بلکه بر الواح دل که نه از سنگ است

بلکه بر مرکب روح که بی رنگ است

رساله پولوس رسول به کاتبان
ترجمه آل احمد


/ 1 نظر / 6 بازدید
یه رهگذر.....

سلام ... خسته نباشيد .... آيا هيچوقت فکر کرده اید . چرا آدمی که هميشه بدنبال آرامشه . اون و به دست نمی آ ره؟........ ميگويم موانعی در ما وجود داره که نميذاره ما به آرامش دست پيدا کنيم ..... اگر ما این موانع رو از ذهن مان پاک کنیم . به آرامشی ابدی دست پیدا می کنیم ..... پس می بینید هم قفل آرامش . و هم کلید اون دردست خودمونه ..... پس می توانیم با شناخت واقعی «خودمون» به آرامش دست بیابیم ....... چرا اینکاررو نکنیم ؟....... البته وقتی ما بتونیم آرامشو به دست بیاریم . یا بهتر بگویم موانع اون رو از درون خودمون محو کنیم . به دنیای دیگری هم دست پیدا می کنیم . و آن خلاقیت و شکوفایی ست ....... امروزه کتابهای متعددی هم در زمینه«خودشناسی» و «روا نشناسی» و «عرفان» وجود داره که همه و همه خودشناسیه ......... با شناخت عمیق خودتان . زندگی لبریزاز آگاهی و شعور و شادمانی و سرور را به دست بیاورید........ دمادم ارتباط با آن ذات اقدس را تجربه کنید ....... همه اینها میسر است ....... اما فکر جلوتر داخل شده ومارا اسیر نه و نه و نه می کند ...... فکرت را آرام کن ... تا آنچه را که میگویم . مشاهده کنی ........ ببینی ...... ببینی